Americká vláda potichu přistupuje k programu modifikace počasí. Vydala zarážející doporučení: Nevdechovat, nosit ochranný přístroj!

Napsal Svět kolem nás dne . Kategorie Kontroverzní realita Počet zobrazení:: 29357

Jak se Spojené státy vzdalují od demokracie kterou kdysi předstíraly, hladina propagandy a indoktrinace, kterou musí průměrný Američan podstoupit, aby se dozvěděl malý ždibíček Pravdy, je ohromující. 

Dostali jsme se do bodu, kdy jsou Američané vystaveni neustálé bitvě, která zuří mezi komunitou alternativního zpravodajství a mainstreamovými médii, a kdy musí čelit záplavě vzájemně si odporujících “faktů,” které si většinou zaslouží být zcela vyřazeny z jakéhokoliv kritického myšlení. 

I když dokonce i sama vláda odhaluje staré lži, které byly kdysi prohlašovány za pravdu, většinou je tak posedlá myšlenkou “konspirace”, že přesvědčuje samu sebe, že to či ono odhalení je jen další trik těch podvodných “konspiračních teoretiků.”

Toho jsme byli v posledních letech svědky mnohokrát. Dokonalým příkladem toho je modifikace počasí.

Modifikace počasí, geoengineering a chemtrails; to jsou hlavní témata, která se dnes skloňují v nejrůznějších kruzích, takže skalním žvanilům připadá, že i milovníci pravdy musí s nimi být obeznámeni.  Je to pohled, který se hluboce zakořenil u všech, kteří se rozhodli odložit stranou své kritické myšlení ve prospěch pohodlné každodenní lži. Je to stádová mentalita, která se rozplemenila do té míry, že i ti, kdož pochybují, nebo ti, kteří se zajímají o myšlenky  “z jiného soudku”, se nakonec zařadí do proudu, obklopeni povolným davem. 

Takže když vláda nedávno uveřejnila na 11. inzertní straně novin Pasadena Star oznámení, že se v okrese Los Angeles chystá provedení modifikace počasí, stalo se zřejmým, že ty tupé pohledy by se měly obrátit dovnitř, kvůli troše tak velmi potřebné sebereflexe a a kvůli přehodnocení.

Government-Quietly-Admits-to-Weather-Modification-Programs-Notice-Of-Intent-Pasadena-Star-Classifieds-

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU

OKRES LOS ANGELES, ODBOR VEŘEJNÝCH PRACÍ DÁVÁ TÍMTO NA VĚDOMOST ZÁMĚR PROVÁDĚT PROGRAM MODIFIKACE POČASÍ

POVAHA A ÚČEL

Okres Los Angeles uskuteční projekt modifikace počasí, aby se zvýšilo množství srážek v horách San Gabriel. Pozemní zařízení se použije na dispergování částic jodidu stříbrného (AgI) do vhodných bouřkových mraků. Byla vypracována kritéria jak pro spuštění, tak i pro zastavení aktivit souvisejících s modifikací počasí. Představenstvo okresu Los Angeles schválilo projekt a přijalo deklaraci o zmírnění negativních dopadů.

MÍSTO A ČAS

Zařízení na modifikaci počasí bude instalováno na deseti místech od Pacoimy až po Glendoru, a bude zaměřeno na zvýšení množství srážek v Pacoima Wash, Tulunga Wash a v rozvodí řeky San Gabriel. Aktivity  související s mofifikací počasí budou zahájeny při nejbližší bouřce, která vyhovuje aktivačním kritériím a budou pokračovat během vhodných bouřek v průběhu dubna 2016. Jako součást tohoto programu se bude provádět modifikace počasí mezi 15. říjnem a 15. dubnem  každého z příštích čtyř let.

LICENCIÁT

Projekt budou provádět a dohlížet na něj North American Weather Consultants, certifikovaný konzultant pro oblast modifikace počasí.

INFORMACE O PROJEKTU

Další informace lze nalézt na https://dpw.lacounty.gov/wrd/Projects/Cloudseeding, nebo na kontaktní adrese: Los Angeles County Department of Public Works, 900 South Fremont Ave., Alhambra, CA 91803, tel. (626) 458-6186.

Vydáno: 22. a 29. ledna, 5. února 2016

Pasadena Star News                              Ad#761044

Oznámení o záměru, uveřejněné v  inzertní části listu Pasadena Star v lednu 2016.

Nepochybně vhodným místem novin pro zveřejnění takového kontroverzního tématu je inzertní stránka, kde si to bezpochyby nevšimne zdaleka každý. Ale sarkasmus stranou. Je zřejmé, že nechtějí, aby si kdokoliv všiml tohoto prohlášení o modifikaci počasí, která byla až do minulého roku vášnivě odmítaná. Mnozí si rovněž nejsou vědomi, že v roce2014 námořnictvo veřejně potvrdilo domněnky ohledně modifikace počasía  zařízení HAARP .

Dokonce i po tomto konstatování, pro které bezpochyby hledali logické vysvětlení ti, co nebyli ochotni přijmout realitu, která na ně zapůsobila jako blesk z čistého nebe, internet i nadále přežvykoval žvásty o “konspiračních teoreticích”, a diskutovalo-li se o modifikaci počasí, neměl nic jiného než výsměch. Někteří tvrdili, že prohlášení uveřejněné v novinách Pasadena Star je pouze noticka o zahájení “očkování mraků za účelem vyvolání umělého deště,” a že  to je něco, o čemž vláda mluví “otevřeně” už dávno.

Slovo “otevřeně” za prvé není nic, co by charakterizovalo vládu Spojených států, a za druhé, samozřejmě jde o očkování mraků, ale většina bude stejně tvrdošíjně popírat, že něco takového existuje, a posmívat se další šílené konspiraci. Před dvaceti lety se titíž lidé hádali do krve, že samotné očkování mraků je šílená konspirace. Čtěte dále oznámení o záměru v pasadenském Star:

“ Pozemní zařízení se použije na dispergování částic jodidu stříbrného (AgI) do vhodných bouřkových mraků. Byla vypracována kritéria jak pro spuštění, tak i pro zastavení aktivit souvisejících s modifikací počasí..”

Smutnou pravdou je, že dokonce i po nehorázném “Oznámení o záměru” modifikovat počasí jsou mnozí dobře vycvičeni ignorovat všechno, co neladí s povídačkami mainstreamu, který  dokáže omluvit a dialekticky přehodnotit všechno, co uzná za vhodné, a uvést to do souladu s generální linií, dokonce i jedná-li se o zprávičku z drobného mainstreamového zdroje. Není pochyby o tom, proč to bylo uveřejněno až na 11. straně inzertní části, takže ti, kteří hledají možnost, jak vzít informaci na lehkou váhu, budou tvrdit, že  “kdyby vláda chtěla něco takového připustit, udělala by to na první straně.”

Ostatně rozprašování jodidu stříbrného do atmosféry by nemělo být v pořádku pro nikoho, bez ohledu na to, jak se tento proces nazve, nebo označí. Podle County of Santa Barbara’s Material Safety Data Sheet (MSDS) se jodid stříbrný vyznačuje následovnou charakteristikou rizikovosti:

Potenciální akutní dopady na zdraví: rizikový v případě kontaktu s pokožkou (dráždivost), při spolknutí, nebo při vdechnutí.

V odstavci o opatřeních v případě náhodného proniknutí do životního prostředí se uvádí:

Buďte opatrní, aby produkt nebyl přítomen v koncentraci vyšší, než TLV (prahová limitní hodnota). Zkontrolujte TLV v MSDS a u místních úřadů.

A konečně v odstavci o prevenci:

Nevdechovat prach. Nosit vhodný ochranný oděv. V případě nedostatečného větrání nosit vhodný dýchací přístroj. V případě polknutí okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukázat lékaři obal výrobku nebo nálepku. Vyhýbat se kontaktu s pokožkou a s očima.

Zdroj: 1

Loading...

Komentáře:

Loading...

Webový portál Svethostingu.info ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.